Sony Xperia E4g - Календар

background image

Календар

Програма «Календар» допоможе вам спланувати свій час. Якщо ви ввійшли в один або кілька
онлайнових облікових записів із календарями, як-от обліковий запис Google™ або «Xperia™ з
Facebook», і синхронізували свій пристрій із ними, події з календаря цих облікових записів також
відображатимуться у вашій програмі «Календар». Ви самі вибираєте календарі, дані з яких
потрібно об’єднати в спільному вигляді програми «Календар».
Коли наблизиться час, на який заплановано подію, на пристрої спрацює сигнал сповіщення. Крім
того, на панелі стану відобразиться піктограма .

1

Вибір вигляду програми та календарів, які потрібно переглядати

2

Повернення до поточної дати

3

Доступ до установок та інших параметрів

4

Проведення ліворуч і праворуч для швидшого перегляду

5

Вибрана дата

6

Список подій, запланованих на вибраний день

7

Додавання події календаря

Створення події календаря

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться , а потім — Календар.

2

Торкніться .

3

Якщо календар синхронізовано з одним або кількома обліковими записами, виберіть
обліковий запис, до якого потрібно додати цю подію. Якщо подію потрібно додати лише на
пристрої, торкніться Календар пристрою.

4

Введіть або виберіть потрібну інформацію й додайте учасників події.

5

Щоб зберегти подію й надіслати запрошення, торкніться Готово.

Перегляд події календаря

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться , а потім — Календар.

2

Торкніться події, яку потрібно переглянути.

Перегляд кількох календарів

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться , потім знайдіть і торкніться Календар.

2

Торкніться , а потім позначте календарі, які потрібно переглядати.

Деталізація вигляду календаря

Якщо вибрано вигляд Тиждень або День, зведіть пальці на екрані, щоб деталізувати
календар.

107

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Відображення державних свят у програмі «Календар»

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться , а потім — Календар.

2

Торкніться , а потім — Установки.

3

Торкніться Національні свята.

4

Виберіть один або кілька варіантів, а потім торкніться ОК.

Відображення днів народжень у програмі «Календар»

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться , а потім — Календар.

2

Торкніться , а потім — Установки.

3

Перетягніть повзунок поруч із пунктом Дні народження праворуч.

4

Торкніться Дні народження, а потім виберіть групу контактів, для якої потрібно
відображати дні народження.

Відображення прогнозу погоди в програмі «Календар»

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться , потім Календар.

2

Торкніться піктограми , а далі – Установки.

3

Перетягніть повзунок поруч із пунктом Прогноз погоди праворуч.

4

Якщо служби визначення розташування вимкнено, торкніться Домашнє
розташування
й знайдіть місто, яке потрібно додати.

Додаткову інформацію про те, як увімкнули служби визначення місцеположення, див. у
розділі Використання служб визначення розташування на стор. 104 .

Змінення установок прогнозу погоди в програмі «Календар»

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться , а потім — Календар.

2

Торкніться , а потім — Установки.

3

Торкніться Прогноз погоди.

4

Налаштуйте потрібні установки.