Sony Xperia E4g - Виявлення обличчя

background image

Виявлення обличчя

За допомогою функції виявлення обличчя можна встановлювати фокус на обличчях, віддалених
від центру. Камера автоматично розпізнає до п’яти облич, які позначаються білими рамками.
Кольорова рамка позначає обличчя, вибране для фокусування. Фокус установлюється на обличчі,
найближчому до камери. Можна торкнутися однієї з рамок, щоб вибрати, на якому обличчі має
фокусуватися камера.

Увімкнення функції розпізнавання обличчя

1

Увімкніть камеру.

2

Торкніться та виберіть .

3

Торкніться піктограми , потім торкніться .

4

Торкніться Режим фокусування > Виявлення обличчя.

Фотозйомка за допомогою функції виявлення обличчя

1

Відкривши камеру й увімкнувши функцію Виявлення обличчя, наведіть камеру на
об’єкт зйомки. Камера виявить до 5 облич, кожне з яких буде взято в рамку.

2

Торкніться рамки, яку потрібно вибрати для фокусування. Не торкайтеся рамки, якщо
потрібно, щоб камера встановила фокус автоматично.

3

Кольорова рамка вказує, яке обличчя у фокусі. Торкніться екрана, щоб зробити
фотографію.