Sony Xperia E4g - Створення знімків і відеозйомка

background image

Створення знімків і відеозйомка

1

Масштабування

2

Екран головної камери

3

Перегляд фотографій і відеозаписів

4

Створення знімків і відеозйомка

5

Повернення на одну дію назад або вихід із камери

6

Змінення установок режиму зйомки

7

Доступ до установок і ярликів камери

8

Передня камера

Зйомка фотографії з екрана блокування

1

Щоб увімкнути екран, швидко натисніть клавішу живлення .

2

Щоб увімкнути камеру, доторкніться й утримуйте , а потім перетягніть угору.

3

Коли камера відкриється, торкніться .

Створення знімка дотиком до екрана

1

Увімкніть камеру.

2

Торкніться , а потім — .

3

Перетягніть повзунок поруч із пунктом Зйомка дотиком праворуч.

4

Спрямуйте камеру на об’єкт зйомки.

5

Щоб увімкнути автоматичне фокусування, доторкніться до точки на екрані й утримуйте її.
Коли рамка фокусу стане синьою, підніміть палець, щоб зробити знімок.

Як зробити фотознімок доторком до екранної кнопки зйомки

1

Увімкніть камеру.

2

Націльте камеру на об'єкт зйомки.

3

Торкніться кнопки зйомки на екрані . Фотографію буде зроблено, коли ви відпустите
палець.

Зйомка автопортрета за допомогою передньої камери

1

Увімкніть камеру.

2

Торкніться

.

3

Щоб зробити фотографію, торкніться екранної кнопки камери . Фотографію буде
зроблено, коли ви відпустите палець.

Використання спалаху фотокамери

1

Відкривши камеру, торкніться .

2

Виберіть потрібну установку спалаху.

3

Зробіть знімок.

75

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Використання функції масштабування

Відкривши камеру, натискайте клавішу збільшення або зменшення гучності.

Відкривши камеру, зведіть або розведіть два пальці на екрані камери.

Записування відеозапису

1

Увімкніть камеру.

2

Спрямуйте камеру на об’єкт зйомки.

3

Щоб почати записування, торкніться .

4

Щоб призупинити записування відеозапису, торкніться . Щоб відновити записування,
торкніться .

5

Щоб зупинити записування, торкніться .

Створення знімка під час записування відео

Щоб зробити знімок під час записування відео, торкніться . Знімок буде зроблено, коли ви
відпустите палець.

Перегляд своїх фотографій і відеозаписів

1

Увімкніть камеру та торкніться мініатюри, щоб переглянути фотографію чи відеозапис.

2

Щоб переглянути фотографії та відеозаписи, проводьте ліворуч або праворуч по екрану.

Видалення фотографії або знятого відеозапису

1

Знайдіть фотографію або відеозапис, які потрібно видалити.

2

Торкніться екрана, щоб відобразилася піктограма .

3

Торкніться .

4

Торкніться Видалити, щоб підтвердити.