Sony Xperia E4g - Додавання та редагування контактів

background image

Додавання та редагування контактів

Додавання контакту

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться , а потім — .

2

Торкніться .

3

Якщо ви синхронізували свої контакти з одним або кількома обліковими записами й уперше
додаєте новий контакт, потрібно вибрати обліковий запис, до якого слід додати цей контакт.
Якщо ж контакт потрібно використовувати та зберігати лише на пристрої, торкніться
Phone contact

.

4

Введіть або виберіть необхідну інформацію для контакту.

5

Завершивши, торкніться Готово.

Коли ви наступного разу додаватимете контакт, обліковий запис, вибраний для
синхронізації на кроці 3, буде запропоновано як стандартний обліковий запис. Певний
обліковий запис, у якому ви зберегли контакт, буде запропоновано як стандартний
обліковий запис для збереження контакту під час його наступного додавання. Якщо ви
зберегли контакт у певному обліковому записі й вирішили його змінити, доведеться
створити новий контакт і зберегти його в іншому обліковому записі.

Якщо перед номером телефону контакту додати знак «плюс» і код країни, вам не
знадобиться знову редагувати номер, коли ви телефонуватимете на нього з інших країн.

Змінення контакту

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться , потім — .

2

Торкніться контакту, який потрібно відредагувати, а потім торкніться .

3

Змініть потрібну інформацію.

4

Завершивши, торкніться Готово.

Деякі служби синхронізації не дозволяють редагувати контактні дані.

Пов’язання зображення з контактом

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться , а потім — .

2

Торкніться контакту, який потрібно відредагувати, а потім торкніться .

3

Торкніться піктограми

та виберіть спосіб додавання зображення контакту.

4

Додавши зображення, торкніться Готово.

Також до контакту можна додати зображення безпосередньо з програми Альбом. Щоб
додати зображення з онлайнового облікового запису, це зображення потрібно спочатку
завантажити.

Налаштування сигналу дзвінка для контакту

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться , а потім — .

2

Торкніться контакту, який потрібно відредагувати, а потім торкніться .

3

Торкніться > Установити сигнал дзвінка.

4

Виберіть варіант зі списку або торкніться , щоб вибрати музичний файл, збережений на
пристрої, а потім торкніться Готово.

5

Торкніться Готово.

54

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Видалення контактів

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться , потім — .

2

Доторкніться до контакту, який потрібно видалити, і утримуйте його.

3

Для видалення всіх контактів торкніться стрілки вниз, щоб відкрити розкривне меню, а потім
виберіть Позначити всі.

4

Торкніться піктограми , потім торкніться Видалити.

Щоб редагувати особисту контактну інформацію

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться , потім .

2

Торкніться піктограми Мої номери, а далі – .

3

Уведіть нову інформацію або внесіть потрібні зміни.

4

Завершивши, торкніться Готово.

Створення нового контакту з текстового повідомлення

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться , потім знайдіть піктограму і торкніться її.

2

Торкніться > Зберегти.

3

Виберіть наявний контакт або торкніться Створити новий контакт.

4

Відредагуйте інформацію про контакт і торкніться Готово.