Sony Xperia E4g - Перенесення контактів

background image

Перенесення контактів

Існує кілька способів перенести контакти на новий пристрій. Ви можете синхронізувати контакти з
онлайнового облікового запису або імпортувати їх безпосередньо з іншого пристрою.

Перенесення контактів за допомогою комп'ютера

Xperia™ Transfer — це програма, що дає змогу зберігати контакти зі старого пристрою та
переносити їх на новий пристрій. Програма Xperia™ Transfer, яку можна запустити з Xperia™
Companion, підтримує мобільні пристрою під керуванням iOS/iCloud та Android™. Якщо ваш
попередній пристрій мав операційну систему iOS, функція App Matching пропонує програми для
Android, аналогічні програмами, якими ви користувалися на пристрої iOS.
Для користування програмою Xperia™ Transfer вам знадобляться:

комп’ютер, підключений до Інтернету;

новий пристрій Android™;

кабель USB для нового пристрою Android™;

старий пристрій;

кабель USB для старого пристрою.

Старий пристрій потрібен не завжди. У випадку пристроїв iOS можна напряму
підключитися до служби iCloud або скористатися локальною резервною копією. Якщо
раніше ви користувалися пристроєм Sony, можна скористатися локальною резервною
копією.

Перенесення контактів на новий пристрій

1

Виконайте пошук та завантажте програму Xperia™ Companion (на комп'ютер PC або Mac

®

)

з сайту http://support.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion, якщо програма ще не
встановлена.

2

Завершивши встановлення, відкрийте програму Xperia™ Companion, клацніть Xperia™
Transfer
і виконайте інструкції для перенесення контактів.

Перенесення контактів за допомогою облікового запису в Інтернеті

Якщо контакти на старому пристрої або комп’ютері синхронізовано з обліковим записом в
Інтернеті, наприклад Google Sync™, Facebook™ або Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

, ви можете

перенести контакти на новий пристрій за допомогою цього облікового запису.

Синхронізація контактів із новим пристроєм за допомогою облікового запису
синхронізації

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться , потім — .

2

Торкніться , а потім торкніться Установки> Облікові записи й синхронізація.

3

Виберіть обліковий запис, з яким потрібно синхронізувати контакти, а потім торкніться >
Синхронізувати зараз.

Перш ніж синхронізувати контакти з обліковим записом, потрібно ввійти у відповідний
обліковий запис синхронізації.

Інші способи перенесення контактів

Існує кілька інших способів перенести контакти зі старого на новий пристрій. Наприклад, можна
скопіювати контакти на картку пам’яті, зберегти їх на SIM-картку чи скористатися технологією
Bluetooth

®

. Щоб отримати докладнішу інформацію щодо перенесення контактів зі старого

пристрою, перегляньте відповідний посібник користувача.

Імпорт контактів із картки пам’яті

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться , потім .

2

Натисніть клавішу , а потім торкніться Імпортувати контакти > Картка SD.

3

Виберіть файл, який потрібно імпортувати, і торкніться OK.

52

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Імпорт контактів за допомогою технології Bluetooth

®

1

Переконайтеся, що функцію Bluetooth

®

увімкнуто й пристрій видимий для інших пристроїв.

2

Коли на пристрої з’явиться сповіщення про вхідний файл, перетягніть панель стану вниз і
торкніться сповіщення, щоб прийняти передавання файлу.

3

Торкніться Прийняти, щоб почати передавання файлу.

4

Перетягніть панель стану вниз. Після завершення передавання торкніться сповіщення.

5

Торкніться отриманого файлу.

Імпорт контактів із SIM-картки

Під час перенесення контактів за допомогою SIM-картки можна втратити інформацію або
створити повторювані записи контактів.

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться , а потім — .

2

Торкніться , а потім — Імпортувати контакти > SIM-картка.

3

Щоб імпортувати окремий контакт, знайдіть і торкніться його. Щоб імпортувати всі контакти,
торкніться Імпортувати всі