Sony Xperia E4g - Як уникнути дублювання записів у програмі "Контакти"

background image

Як уникнути дублювання записів у програмі "Контакти"

Якщо ви синхронізуєте свої контакти з новим обліковим записом або імпортуєте інформацію про
контакти іншими способами, у програмі "Контакти" можуть з'являтися дубльовані записи. У такому
разі ви можете об'єднувати ці записи для створення одного запису. А якщо ви об'єднали записи
помилково, їх завжди можна роз'єднати знову пізніше.

Поєднання контактів

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться , потім — .

2

Торкніться контакту, який потрібно поєднати з іншим контактом.

3

Натисніть клавішу , потім торкніться Поєднати контакт.

4

Торкніться контакту, інформацію якого ви бажаєте приєднати до першого контакту, потім
торкніться ОК для підтвердження свого вибору. Інформацію першого контакту буде
об’єднано з другим контактом, і поєднані контакти відображатимуться як один контакт у
списку контактів.

57

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Розділення поєднаних контактів

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться , потім .

2

Торкніться поєднаного контакту, який потрібно відредагувати, а потім торкніться .

3

Торкніться елементів Зняти поєднання > Від’єднати.