Sony Xperia E4g - Візуалізатор

background image

Візуалізатор

Функція «Візуалізатор» додає візуальні ефекти до композицій під час їх відтворення. Ефекти для
кожної композиції визначаються на основі характеристик музики. Наприклад, ефекти змінюються у
відповідь на зміни гучності, ритму та рівня частоти музики. Також ви можете змінити фонову тему.

Увімкнення візуалізатора

1

У програмі Walkman® торкніться .

2

Торкніться Візуалізатор.

Торкніться екрана, щоб перейти до перегляду на весь екран.

Змінення фонової теми

1

У програмі Walkman® торкніться .

2

Торкніться Візуалізатор.

3

Торкніться > Тема і виберіть тему.

70

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.