Sony Xperia E4g - Меню головного екрана програми Walkman®

background image

Меню головного екрана програми Walkman®

У меню головного екрана програми Walkman® можна переглянути всі композиції, збережені на
пристрої. Тут також можна керувати альбомами й списками відтворення та впорядковувати музику
за настроєм і ритмом за допомогою каналів SensMe™ channels.

Як відкрити меню головного екрана Walkman®

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться , потім знайдіть і торкніться .

2

Перетягніть лівий край екрана праворуч.

68

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Повернення до головного екрана програми Walkman®

Коли відкрито меню головного екрана програми Walkman®, торкніться Головний екран.

Коли відкрито меню головного екрана програми Walkman®, торкніться екрана праворуч від
меню.

Оновлення музики останньою інформацією

1

Перейдіть на головний екран програми Walkman® і торкніться піктограми .

2

Торкніться Завантаж. інф. про музику > Почати. Пристрій виконає пошук в
Інтернеті та завантажить найновішу обкладинку альбому та інформацію про композицію, що
стосуються вашої музики.

Коли ви завантажуєте інформацію про музику, активується програма для каналів
SensMe™ channels.

Увімкнення програми для каналів SensMe™ channels

Перейдіть на головний екран програми Walkman®, торкніться , а потім торкніться
Завантаж. інф. про музику > Почати.

Для цієї програми необхідне з’єднання з мобільною мережею чи мережею Wi-Fi®.

Змінення інформації про музику

1

У програмі Walkman® торкніться .

2

Торкніться Змінення інформації.

3

Введіть нову інформацію або внесіть потрібні зміни.

4

Завершивши, торкніться Зберегти.

Видалення композиції

1

З меню головного екрана програми Walkman® перейдіть до композиції, яку потрібно
видалити.

2

Доторкніться до назви композиції й утримуйте її, а потім торкніться Видалити у списку,
що відобразиться.

3

Щоб підтвердити дію, торкніться Видалити ще раз.