Sony Xperia E4g - Списки відтворення

background image

Списки відтворення

На головному екрані програми Walkman® можна створювати власні списки відтворення з музики,
збереженої на пристрої.

Створення власних списків відтворення

1

На головному екрані програми Walkman® доторкніться до назви композиції або альбому, які
потрібно додати до списку відтворення, і утримуйте її.

2

У меню, що відкриється, торкніться Додати до… > Створити список
відтворення
.

3

Введіть назву списку відтворення, а потім торкніться OK.

Щоб створити новий список відтворення, також можна торкнутись обкладинки альбому, а
потім — .

Відтворення власних списків відтворення

1

Відкрийте головний екран програми Walkman® і торкніться Списки відтворення.

2

У розділі Списки відтворення виберіть список відтворення, який потрібно відкрити.

3

Щоб відтворити всі композиції, торкніться Всі довільно.

Додавання композицій до списку відтворення

1

З головного екрана програми Walkman® перейдіть до композиції або альбому, які потрібно
додати до списку відтворення.

2

Доторкніться до назви композиції або альбому й утримуйте її, а потім торкніться Додати
до…
.

3

Торкніться назви списку відтворення, до якого потрібно додати альбом або композицію.
Після цього альбом або композицію буде додано до списку відтворення.

69

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Видалення композиції зі списку відтворення

1

У списку відтворення доторкніться до назви композиції, яку потрібно видалити, і утримуйте
її.

2

Торкніться Видалити зі списку відтвор..

Можливо, вам не вдасться видалити композицію, збережену на картці пам’яті або у
вбудованій пам’яті пристрою.

Видалення списку відтворення

1

Відкрийте головний екран програми Walkman® і торкніться Списки відтворення.

2

Доторкніться до списку відтворення, який потрібно видалити, і утримуйте його.

3

Торкніться Видалити.

4

Щоб підтвердити дію, торкніться Видалити ще раз.

Видалити спеціальні списки відтворення не можна.