Sony Xperia E4g - Упорядкування повідомлень

background image

Упорядкування повідомлень

Видалення повідомлення

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться , потім знайдіть й торкніться її.

2

Торкніться розмови, що містить повідомлення, яке потрібно видалити.

3

Торкніться повідомлення, яке потрібно видалити, і утримуйте його, потім торкніться
Видалити повідомлення > Видалити.

Видалення розмов

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться , потім знайдіть і торкніться .

2

Торкніться , а потім — Видалити розмови.

3

Позначте розмови, які потрібно видалити, а потім торкніться > Видалити.

60

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Позначка повідомлення зірочкою

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться , потім знайдіть і торкніться .

2

Торкніться розмови, яку потрібно відкрити.

3

У повідомленні, що необхідно позначити зірочкою, торкніться .

4

Щоб зняті позначку зірочки, торкніться .

Перегляд повідомлень, позначених зірочкою

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться , потім знайдіть і торкніться .

2

Торкніться піктограми , а далі – Познач.зір. повідомлення.

3

Усі повідомлення, позначені зірочкою, відобразяться у вигляді списку.

Пошук повідомлень

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться , потім знайдіть і торкніться .

2

Торкніться піктограми , а далі – Пошук.

3

Введіть пошукові слова. Результати пошуку відобразяться у вигляді списку.