Sony Xperia E4g - Установки обміну повідомленнями

background image

Установки обміну повідомленнями

Змінення установок сповіщення про повідомлення

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться , потім знайдіть і торкніться .

2

Торкніться , а потім — Установки.

3

Щоб установити звук сповіщення, торкніться Сигнал сповіщення, потім виберіть
потрібний варіант або торкніться і виберіть музичний файл, збережений на пристрої.

4

Щоб підтвердити, торкніться Готово.

5

Для інших установок сповіщення встановіть чи зніміть відповідні позначки.

Увімкнення й вимкнення функції звіту про доставку вихідних повідомлень

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться , потім знайдіть піктограму і торкніться її.

2

Торкніться , а потім — Установки.

3

За бажанням позначте або зніміть позначення Звіт про доставку.

Якщо функцію звіту про доставку вихідних повідомлень увімкнуто, в успішно доставлених
повідомленнях відображатиметься відповідна позначка.