Sony Xperia E4g - Головний екран

background image

Головний екран

Головний екран — це відправний пункт у вашій роботі з пристроєм. Він аналогічний робочому столу
на екрані комп’ютера. Головний екран може мати до семи панелей, які ширші за звичайний екран
пристрою. Кількість панелей головного екрана позначено рядом точок у нижній частині екрана.
Виділена точка відповідає панелі, яку зараз відкрито.

14

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Перехід на головний екран

Натисніть клавішу .

Перегляд головного екрана

Панелі головного екрана

Ви можете додавати нові панелі до головного екрана (щонайбільше сім панелей) або видалити
наявні. Також можна встановити потрібну панель як основну панель головного екрана.

Установлення панелі як основної панелі головного екрана

1

Доторкніться й утримуйте порожню ділянку на Головний екран, доки пристрій не завібрує.

2

Проведіть ліворуч або праворуч, щоб знайти панель, яку потрібно встановити як основну
панель головного екрана, а потім торкніться у верньому куті панелі.

Як додати панель на Головний екран

1

Доторкніться й утримуйте порожню ділянку на Головний екран, доки пристрій не завібрує.

2

Для перегляду панелей проведіть по екрану ліворуч або праворуч, а потім торкніться .

15

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Видалення панелі з Головного екрана

1

Доторкніться й утримуйте порожню ділянку на Головний екран, доки пристрій не завібрує.

2

Проведіть пальцем ліворуч або праворуч, щоб перейти до панелі, яку ви бажаєте видалити,
а потім торкніться .