Sony Xperia E4g - Екран програм

background image

Екран програм

Екран програм (щоб відкрити, перейдіть на головний екран) містить програми, попередньо
встановлені на пристрої, а також програми, які ви завантажуєте.

Перегляд усіх програм на екрані програм

1

Перейдіть на головний екран і торкніться .

2

Проведіть ліворуч або праворуч на екрані програм.

Відкриття програми з екрана програм

Проведіть ліворуч або праворуч, щоб знайти програму, а потім торкніться її.

Відкриття меню екрана програм

Коли відкрито екран програм, перетягніть лівий край екрана праворуч.

Переміщення програми на екрані програм

1

Щоб відкрити меню екрана програм, перетягніть лівий край екрана програм праворуч.

2

Переконайтеся, що в розділі ПОКАЗАТИ ПРОГРАМИ вибрано параметр Власний
порядок
.

3

Доторкніться до програми й утримуйте її, доки вона не збільшиться, а пристрій не завібрує.
Потім перетягніть її в нове місце.

Додавання ярлика програми на головний екран

1

На екрані програм доторкніться до піктограми програми й утримуйте її, доки екран не
завібрує, а потім перетягніть піктограму у верхню частину екрана. Відкриється головний
екран.

2

Перетягніть піктограму в потрібне місце розташування на головному екрані та відпустіть
палець.

Упорядкування програм на екрані програм

1

Щоб відкрити меню екрана програм, перетягніть лівий край екрана програм праворуч.

2

Виберіть потрібний параметр у розділі ПОКАЗАТИ ПРОГРАМИ.

Пошук програми на екрані програм

1

Щоб відкрити меню екрана програм, перетягніть лівий край екрана програм праворуч.

2

Торкніться Пошук програм.

3

Введіть назву програми, яку потрібно знайти.

16

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Видалення програми з екрана програм

1

Щоб відкрити меню екрана програм, перетягніть лівий край екрана програм праворуч.

2

Торкніться Видалити. Програми, які можна видалити, позначено піктограмою .

3

Торкніться програми, яку потрібно видалити, а потім торкніться Видалити.