Sony Xperia E4g - Міні-програми

background image

Міні-програми

Міні-програми — це невеликі програми, користуватися якими можна безпосередньо на головному
екрані. Вони також функціонують як ярлики. Наприклад, міні-програма «Погода» дає змогу
переглядати основні відомості про погоду безпосередньо на головному екрані. Однак, коли ви
торкаєтеся міні-програми, відкривається повна версія програми «Погода». Додаткові міні-програми
можна завантажити з Google Play™.

18

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Як додати міні-програму на Головний екран

1

Доторкніться й утримуйте порожню ділянку на Головний екран, доки пристрій не завібрує, а
потім торкніться Віджети.

2

Знайдіть і торкніться міні-програми, яку потрібно додати.

Як змінити розмір міні-програми

1

Доторкніться й утримуйте міні-програму доти, доки його зображення не збільшиться, а
пристрій не завібрує. Потім відпустіть міні-програму. Якщо розмір міні-програми можна
змінити (наприклад, такою є міні-програма "Календар"), відобразяться рамка з виділенням
та точки для зміни розміру.

2

Перетягуйте точки всередину або назовні, щоб зменшити або збільшити вікно міні-
програми.

3

Щоб підтвердити новий розмір міні-програми, торкніться будь-якої частини на екрані
Головний екран.

Переміщення міні-програми

Доторкніться до міні-програми й утримуйте її, доки вона не збільшиться, а пристрій не
завібрує. Потім перетягніть її в нове місце розташування.

Видалення віджета

Доторкніться до віджета й утримуйте його, доки він не збільшиться, а пристрій не завібрує.
Потім перетягніть його до вгорі екрана.