Sony Xperia E4g - Ярлики та папки

background image

Ярлики та папки

Використовуйте ярлики та папки для керування програмами та впорядкування головного екрана.

19

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

1

Доступ до програми за допомогою ярлика

2

Доступ до папки, що містить програми

Додавання ярлика програми на головний екран

1

Перейдіть на Головний екран, доторкніться до пустої області й утримуйте її, доки пристрій
не завібрує та не з’явиться меню налаштування.

2

У меню настроювання торкніться Програми.

3

Прокрутіть список програм і виберіть потрібну програму. Вибрану програму буде додано на
Головний екран.

Під час кроку 3 також можна торкнутися Ярлики, а потім вибрати програму зі списку
доступних. Якщо ви скористалися цим способом для додавання ярликів, у деяких
доступних програмах можна додати до ярлика певні функції.

Переміщення об'єкта на головному екрані

Доторкніться й утримуйте об'єкт доти, доки його зображення не збільшиться, а пристрій не
завібрує. Потім перетягніть цей об'єкт до нового місця.

Видалення об’єкта з головного екрана

Доторкніться до об’єкта й утримуйте його, доки він не збільшиться, а пристрій не завібрує.
Потім перетягніть об’єкт до вгорі екрана.

Як створити папку на Головному екрані

Доторкніться й утримуйте піктограму програми або ярлик доти, доки він не збільшиться, а
пристрій не завібрує, а потім перетягніть піктограму або ярлик на іншу піктограму програми
чи ярлик.

Як додавати об'єкти до папки на Головному екрані

Доторкніться й утримуйте об'єкт доти, доки його зображення не збільшиться, а пристрій не
завібрує. Потім перетягніть цей об'єкт до папки.

Як перейменувати папку на Головному екрані

1

Торкніться папки, щоб відкрити її.

2

Доторкніться до панелі назви папки, щоб відобразити поле Назва папки.

3

Введіть нову назву папки та торкніться Готово.