Sony Xperia E4g - Захист SIM-картки

background image

Захист SIM-картки

Ви можете заблокувати та розблокувати кожну SIM-картку, яку використовуєте в пристрої, за
допомогою PIN-коду (Personal Identity Number — персональний ідентифікаційний номер).
Блокування SIM-картки дає змогу захистити її абонентський рахунок від неналежного
використання, адже щоразу під час запуску пристрою потрібно вводити PIN-код.
Якщо кількість невдалих спроб введення PIN-коду перевищить максимальну дозволену кількість,
SIM-картку буде заблоковано. У цьому разі потрібно ввести PUK-код (Personal Unblocking Key —
персональний ключ розблокування), а потім новий PIN-код. PIN- і PUK-коди надає оператор
мережі.

Налаштування блокування SIM-картки

1

Перейдіть на головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Безпека > Установити блокування SIM.

3

Установіть позначку Заблок. SIM-картку.

4

Введіть PIN-код SIM-картки й торкніться ОК. Тепер блокування SIM-картки активне. Вам
буде запропоновано ввести код під час кожного перезапуску пристрою.

Зняття блокування SIM-картки

1

Перейдіть на головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Безпека > Установити блокування SIM.

3

Зніміть позначення Заблок. SIM-картку.

4

Введіть PIN-код SIM-картки й торкніться ОК.

Змінення PIN-коду SIM-картки

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Безпека > Установити блокування SIM.

3

Торкніться Змінити PIN SIM-картк..

4

Введіть старий PIN-код SIM-картки й торкніться ОК.

5

Введіть новий PIN-код SIM-картки й торкніться ОК.

6

Введіть новий PIN-код SIM-картки ще раз і торкніться ОК.

Розблокування заблокованої SIM-картки за допомогою PUK-коду

1

Введіть PUK-код і торкніться

.

2

Введіть новий PIN-код і торкніться

.

3

Повторно введіть новий PIN-код і торкніться

.

Якщо ви ввели неправильний PUK-код забагато разів, зверніться до свого оператора
мережі, щоб отримати нову SIM-картку.

36

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.