Sony Xperia E4g - Звук, сигнал дзвінка та гучність

background image

Звук, сигнал дзвінка та гучність

Ви можете налаштовувати гучність сигналу вхідних дзвінків і сповіщень, а також гучність
відтворення музики та відеофайлів. Також можна перевести пристрій у беззвучний режим, щоб він
не дзвонив, коли ви на зустрічі.

Налаштування рівнів гучності

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Звук > Гучність.

3

Перетягніть повзунки гучності в потрібне положення.

Також за допомогою клавіш збільшення та зменшення гучності можна налаштувати рівні
гучності сигналу дзвінка та відтворення мультимедійного файлу, навіть коли екран
заблоковано.

Переведення пристрою в режим вібрації

Натисніть клавішу гучності вниз, доки на панелі стану не з’явиться піктограма .

Переведення пристрою в беззвучний режим

1

Натисніть клавішу зменшення гучності й утримуйте її, доки пристрій не завібрує та на панелі
стану не з’явиться піктограма .

2

Натисніть клавішу зменшення гучності знову. На панелі стану відобразиться .

Щоб вийти з беззвучного режиму, натисніть клавішу збільшення гучності.

Установлення пристрій в режим вібрації та дзвінка

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Звук.

3

Позначте поле Вібрувати під час дзвінка.

35

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Як встановити сигнал дзвінка

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Звук > Сигнал дзвінка телеф..

3

Виберіть варіант зі списку або торкніться , щоб вибрати музичний файл, збережений на
пристрої.

4

Щоб підтвердити, торкніться Готово.

Вибір звуку сповіщення

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Звук > Звук сповіщення.

3

Виберіть варіант зі списку або торкніться і виберіть музичний файл, збережений на
пристрої.

4

Щоб підтвердити, торкніться Готово.

Деякі програми мають власні звуки сповіщень, які можна змінити в установках програми.

Увімкнення сигналів дотику

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Звук.

3

Поставте позначки навпроти Звук клавіш та Звуки під час дотику.