Sony Xperia E4g - Керування акумулятором і живленням

background image

Керування акумулятором і живленням

Пристрій має вбудований акумулятор. Ви можете відслідковувати споживання енергії свого
акумулятора і побачити, яка програма використовує найбільшу її кількість. Ви можете видаляти
програми, встановлювати для них омбеження та вмикати різноманітні режими енергозбереження,

114

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

підвищуючи у такий спосіб ефективність використання акумулятора. Можна також переглядати
приблизний рівень заряду акумулятора, що залишився, та змінювати налаштування акумулятора
для підвищення ефективності та збільшення часу роботи від акумулятора.

Керування споживанням заряду акумулятора

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Керування живленням > Споживання
енергії програмою
. Відобразиться вікно, в якому будуть показані програми з високим
рівнем трафіку або такі, якими ви тривалий час не користувалися.

3

Перегляньте цю інформацію, потім виконайте потрібні дії, наприклад, видаліть програму
або обмежте її використання.

Перегляд програм, які споживають найбільше енергії акумулятора

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Керування живленням > Використання
акумулятора
.

Як переглянути прогнозований час роботи акумулятора

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Керування живленням.

Режими заставки

Якщо ви хочете збільшити час роботи акумулятора, на пристрої є кілька режимів заставки.

Режим STAMINA

Вимикає Wi-Fi® і передавання мобільних даних, коли екран вимкнено, і обмежує
продуктивність апаратних засобів. Коли активовано цей режим, на панелі стану
відображається піктограма .

Режим Ultra STAMINA

Обмежує функціональність пристрою до основних завдань (здійснення дзвінків і
надсилання SMS). Коли активовано цей режим, на панелі стану з’являється піктограма

.

Режим низького заряду

Змінює роботу пристрою, наприклад налаштовує яскравість екрана та час його
вимкнення, коли заряд акумулятора досягає певного рівня. Коли активовано цей режим,
на панелі стану відображається піктограма

.

Wi-Fi

за розташуванням

Налаштовує пристрій на ввімкнення функції Wi-Fi® лише під час перебування в діапазоні
зоні дії збереженої мережі Wi-Fi®.

Фонові дані в чергу

Оптимізує вихідний трафік, коли екран вимкнено, надсилаючи дані через заздалегідь
визначені інтервали.

Увімкнення режиму енергозбереження

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Керування живленням .

3

Щоб активувати бажаний режим, перетягніть відповідний повзунок праворуч або встановіть
відповідну позначку, а потім за потреби підтвердіть вибір.

4

Якщо повзунок або позначка відсутні, введіть назву режиму, який ви бажаєте активувати, а
потім за пореби підтвердіть вибір.

Огляд режиму STAMINA

Режим STAMINA має кілька функцій, які дають змогу оптимізувати продуктивність акумулятора.

Розширений режим
очікув.

Запобігає передаванню даних програмами, вимикаючи з’єднання Wi-Fi® , а також
передавання мобільних даних, коли екран вимкнено. Ви можете скасувати
призупинення деяких програм і послуг, коли активна ця функція.

Годинник STAMINA

Призупиняє з’єднання з мережами у випадках, коли ви часто натискаєте клавішу
живлення, щоб перевірити час.

Розширене
використання

Обмежує продуктивність апаратних засобів під час використання пристрою.

115

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Як увімкнути функції режиму STAMINA

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Керування живленням , потім торкніться
Режим STAMINA.

3

Активуйте режим STAMINA, якщо він вимкнений.

4

Встановіть позначки поруч із функціями, які ви бажаєте активувати, а потім торкніться
Увімкнути, якщо вам це буде запропоновано.

Вибір програм, які працюватимуть у режимі STAMINA

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Керування живленням , потім торкніться
Режим STAMINA.

3

Активуйте режим STAMINA, якщо він вимкнений.

4

Позначте Розширений режим очікув., а потім торкніться Програми, активні в
режимі очікування
> Додати програми.

5

Виконуйте прокрутку ліворуч або праворуч для перегляду усіх програм і служб, потім
встановіть відповідні позначки для програм, які ви бажаєте запустити.

6

Завершивши, торкніться Готово.