Sony Xperia E4g - Обмін і керування фотографіями та відеозаписами

background image

Обмін і керування фотографіями та відеозаписами

Ви можете обмінюватися фотографіями та відеозаписами, збереженими на пристрої. Також можна
керувати ними різними способами. Наприклад, можна працювати з групами фотографій, видаляти
фотографії та пов’язувати їх із контактами.

Захищені авторським правом об’єкти можуть не підлягати копіюванню, надсиланню й
передаванню. Крім того, певні об’єкти неможливо надіслати через завеликий розмір
файлу.

Обмін фотографією або відеозаписом

1

У програмі «Альбом» знайдіть і торкніться фотографії або відеозапису, якими потрібно
обмінятися.

2

Торкніться екрана, щоб відобразити панелі інструментів, а потім торкніться .

3

Торкніться програми, за допомогою якої потрібно обмінятися вибраною фотографією, і
виконайте необхідні дії для надсилання.

Використання фотографії як зображення контакту

1

Під час перегляду фотографії торкніться екрана, щоб відобразити панелі інструментів, а
потім торкніться > Використати як > Зображення контакту.

2

Якщо з’явиться відповідний запит, виберіть Контакти > Лише один раз, а потім
виберіть контакт.

Використання фотографії як шпалер

1

Під час перегляду фотографії торкніться екрана, щоб відобразити панелі інструментів, а
потім торкніться > Використати як > Шпалери.

2

Дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Повертання фотографії

1

Під час перегляду фотографії торкніться екрана, щоб відобразити панелі інструментів, а
потім торкніться .

2

Виберіть Повернути. Фотографію буде збережено в новій орієнтації.

Видалення фотографії або відеозапису

1

Під час перегляду фотографії торкніться екрана, щоб відобразити панелі інструментів, а
потім торкніться .

2

Торкніться Видалити.

88

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Робота з групами фотографій або відеозаписів у програмі «Альбом»

1

Переглядаючи мініатюри фотографій і відеозаписів у програмі «Альбом», торкніться , а
потім торкніться Вибрати об’єкти.

2

Торкніться об’єктів, з якими потрібно працювати. Вибрані об’єкти позначаються синьою
рамкою.

3

Використовуйте інструменти панелей інструментів для роботи з вибраними об’єктами.

Щоб активувати режим вибору, можна також доторкнутися до об’єкта й утримувати його,
доки його рамка не стане синьою. Потім можна торкнутись інших об’єктів, щоб вибрати їх.

Аналіз фотографій з обличчями в програмі «Альбом»

Ви можете аналізувати фотографії на пристрої, які містять обличчя людей. Після ввімкнення
функція аналізу фотографій продовжує працювати, аналізуючи всі нові додані фотографії.
Проаналізувавши фотографії, ви можете згрупувати фотографії однієї людини в окремій папці.

Увімкнення функції аналізу фотографій

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Альбом.

3

Перетягніть лівий край головного екрана програми «Альбом» праворуч, потім торкніться
Обличчя. Усі фотографії на пристрої аналізуватимуться та групуватимуться в папці
«Обличчя без імен».

Введення імені для обличчя

1

На плитці Обличчя торкніться папки Обличчя без імен, а потім знайдіть папку Інші
обличчя
та виберіть обличчя, для якого потрібно ввести ім’я.

2

Торкніться Додати ім’я.

3

Введіть ім’я й торкніться Готово > Додати як нову особу.

Редагування імені для обличчя

1

Під час перегляду обличчя в повноекранному режимі торкніться екрана, щоб відобразити
панелі інструментів, а потім торкніться > Редагувати теги імен.

2

Торкніться ОК.

3

Торкніться імені для обличчя, яке потрібно змінити.

4

Змініть ім’я й торкніться Готово >Додати як нову особу.