Sony Xperia E4g - Перегляд фотографій і відеозаписів

background image

Перегляд фотографій і відеозаписів

Використовуйте програму «Альбом» для перегляду фотографій і відтворення відеозаписів,
зроблених за допомогою камери, або перегляду аналогічного вмісту, збереженого на пристрої.
Фотографії та відеозаписи відображаються в таблиці в хронологічному порядку.

1

Торкніться цієї піктограми, щоб відкрити головний екран програми «Альбом»

2

Перегляд опцій меню

3

Показ слайдів з усіх ваших зображень або тих, які ви додали до «Вибраного»

4

Перетягніть лівий край екран праворуч, доб відкрити головний екран програми «Альбом»

5

Дата зміни елементів у групі

6

Щоб переглянути фотографію або відеозапис, торкніться їх

7

Прокрутіть угору або вниз, щоб переглянути вміст

Перегляд фотографій і відеозаписів

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Альбом.

3

Торкніться фотографії або відеозапису, які потрібно переглянути, а потім торкніться
Альбом > Лише один раз.

4

Щоб переглянути наступну фотографію чи відеозапис, проведіть пальцем по екрану
ліворуч. Щоб переглянути попередню фотографію чи відеозапис, проведіть по екрану
праворуч.

Щоб змінити стандартну програму для перегляду фотографій і відеозаписів, торкніться
Установки > Програми і проведіть, щоб перейти на вкладку Усі. Виберіть потрібну
програму та в розділі Запустити стандартно торкніться Очистити стандарти.

Якщо не вдається автоматично змінити орієнтацію екрана, повертаючи пристрій на бік,
установіть позначку Автом.повертати екран у розділі Установки > Дисплей >
Повертання екрана.

Змінення розміру мініатюр

Під час перегляду мініатюр фотографій або відеозаписів у програмі «Альбом» розведіть
два пальці для збільшення чи зведіть їх (виконайте «щипок») для зменшення зображення.

Масштабування фотографії

Переглядаючи фотографію, розведіть два пальці для збільшення чи зведіть їх для зменшення.

87

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Як увімкнути для фотографій показ слайдів

1

Переглядаючи фотографію, торкніться екрана, щоб відобразити панелі інструментів, а
потім торкніться > Слайд-шоу, щоб запустити відтворення всіх фотографій в альбомі.

2

Щоб завершити показ слайдів, торкніться будь-якої фотографії.

Відтворення відеозапису

1

У програмі «Альбом» знайдіть потрібний відеозапис і торкніться його.

2

Торкніться , а потім торкніться Фільми > Лише один раз.

3

Якщо елементи керування не відображаються, торкніться екрана, щоб відобразити їх. Щоб
сховати їх, торкніться екрана знову.

Призупинення відео

1

Під час відтворення відео торкніться екрана, щоб відобразились елементи керування.

2

Торкніться елемента .

Щоб швидко перемотувати відео вперед і назад

1

Під час відтворення відео торкніться екрана, щоб відобразились елементи керування.

2

Перетягуйте значок індикатора відтворення ліворуч для перемотування назад або праворуч
для перемотування вперед.

Налаштування гучності відеозапису

Натисніть клавішу гучності.