Sony Xperia E4g - Редагування фотографій за допомогою програми «Фоторедактор»

background image

Редагування фотографій за допомогою програми
«

Фоторедактор»

Ви можете редагувати оригінальні фотографії, зняті камерою пристрою, і застосовувати до них
ефекти. Наприклад, можна змінити світлові ефекти. Після збереження відредагованої фотографії її
оригінальна, незмінена версія залишається на пристрої.

Редагування фотографії

Під час перегляду фотографії торкніться екрана, щоб відобразити панелі інструментів, а
потім торкніться

.

89

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Обрізування фотографії

1

Під час перегляду фотографії торкніться екрана, щоб відобразити панелі інструментів, а
потім торкніться

.

2

Якщо з’явиться відповідний запит, виберіть Фоторедактор > Лише один раз.

3

Торкніться > Обітнути.

4

Виберіть параметр.

5

Щоб налаштувати рамку обрізування, доторкніться до її краю й утримайте. Коли квадратики
по краях зникнуть, перетягніть рамку всередину або назовні, щоб змінити її розмір.

6

Щоб змінити одночасно всі сторони рамки обрізування, доторкніться до одного з чотирьох
кутів рамки й утримайте його, а коли зникнуть квадратики на краях, перетягніть відповідний
кут.

7

Щоб перемістити рамку обрізування в іншу частину фотографії, торкніться екрана всередині
рамки й утримуйте; далі перетягніть рамку, куди потрібно.

8

торкніться Застос..

9

Щоб зберегти копію фотографії після обрізування, торкніться Зберегти.

Застосування до фотографії спеціальних ефектів

1

Під час перегляду фотографії торкніться екрана, щоб відобразити панелі інструментів, а
потім торкніться

.

2

Якщо з’явиться відповідний запит, виберіть Фоторедактор > Лише один раз.

3

Торкніться і виберіть потрібну опцію.

4

Відредагуйте фотографію й торкніться Зберегти.