Sony Xperia E4g - Керування аксесуарами та установками за допомогою програми Smart Connect

background image

Керування аксесуарами та установками за допомогою
програми Smart Connect

Використовуйте програму Smart Connect, щоб визначити, як пристрій має реагувати на
підключення або відключення аксесуара. Наприклад, можна завжди запускати FM-радіо після
підключення гарнітури.
Програма Smart Connect може також озвучувати вхідні текстові повідомлення. Або за допомогою
цієї програми можна вибрати дію чи групу дій, що мають відбуватися на пристрої в задані періоди
часу. Наприклад, можна встановити виконання таких дій у разі підключення гарнітури з 7 до 9
ранку:

Запускається програма Walkman®.

У браузері відкриваються ранкові новини.

Гучність дзвінка встановлюється на вібрацію.
У програмі Smart Connect можна також керувати аксесуарами, як-от брелоками SmartTag і
годинником SmartWatch. Щоб отримати докладнішу інформацію про кожний з аксесуарів,
прочитайте відповідний посібник користувача.

1

Торкніться, щоб відобразити всі додані пристрої.

2

Додавання пристрою або події.

3

Перегляд параметрів меню.

4

Торкніться, щоб відобразити всі додані події.

5

Торкніться, щоб активувати подію.

6

Торкніться, щоб переглянути детальну інформацію про подію.

102

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Створення події Smart Connect

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться , потім знайдіть і торкніться .

2

Якщо ви запускаєте програму Smart Connect уперше, торкніться ОК, щоб закрити вступний
екран.

3

На вкладці Події торкніться .

4

Якщо ви створюєте подію вперше, торкніться ОК знову, щоб закрити вступний екран.

5

Додайте умови, після виконання яких запускатиметься подія. Умовою може бути з’єднання з
аксесуаром чи завершення певного часового інтервалу (або обидві події).

6

Щоб продовжити, торкніться

.

7

Додайте події, які мають відбуватися після підключення аксесуара, і встановіть потрібні
установки.

8

Щоб продовжити, торкніться

.

9

Установіть назву події й торкніться Готово.

Щоб додати аксесуар Bluetooth®, слід спочатку з'єднати його з вашим пристроєм.

Редагування події Smart Connect

1

Запустіть програму Smart Connect.

2

На вкладці Події торкніться події.

3

Якщо подію вимкнено, перетягніть повзунок праворуч, щоб увімкнути її.

4

Торкніться Змінити й налаштуйте потрібні установки.

Видалення події

1

Запустіть програму Smart Connect.

2

На вкладці Події доторкніться до події, яку потрібно видалити, і утримуйте її, а потім
торкніться Видалити елемент.

3

Щоб підтвердити, торкніться Видалити.

Також можна відкрити подію, яку потрібно видалити, а потім торкнутися > Видалити
елемент
> Видалити.

Озвучення вхідних текстових повідомлень за допомогою Smart Connect

1

Запустіть програму Smart Connect.

2

Торкніться , а потім — Установки.

3

Установіть позначку Перетворення тексту на мовлення і за потреби підтвердьте
ввімкнення.

Коли цю функцію ввімкнено, усі вхідні повідомлення озвучуються. Для збереження
конфіденційності вимикайте цю функцію, коли використовуєте пристрій у громадських
місцях або на роботі.

Керування пристроями

Використовуйте програму Smart Connect для керування низкою інтелектуальних аксесуарів, які
можна підключити до пристрою, зокрема брелоками SmartTags, пристроєм SmartWatch і
гарнітурою Smart Wireless Headset pro від Sony. Програма Smart Connect завантажує всі необхідні
програми, а також за потреби шукає програми від сторонніх виробників. Пристрої, які вже
підключалися, відображаються у списку, де можна переглянути докладнішу інформацію про
функції кожного пристрою.

З’єднання та підключення аксесуара

1

Запустіть програму Smart Connect. Якщо ви запускаєте програму Smart Connect уперше,
торкніться OK, щоб закрити вступний екран.

2

Торкніться піктограми Пристрої, а далі – .

3

Торкніться OK, щоб почати пошук пристроїв.

4

У списку результатів пошуку торкніться назви пристрою, який потрібно додати.

Налаштування установок для підключеного аксесуара

1

З’єднайте та підключіть аксесуар до пристрою.

2

Запустіть програму Smart Connect.

3

Торкніться Аксесуари, а потім торкніться назви підключеного аксесуара.

4

Налаштуйте потрібні установки.

103

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.