Sony Xperia E4g - Вибір мобільних мереж

background image

Вибір мобільних мереж

Пристрій автоматично переключається між мобільними мережами залежно від того, які мобільні
мережі доступні у вашому регіоні. Ви також можете вручну налаштувати пристрій на використання
певного режиму мобільних мереж, наприклад, LTE, WCDMA або GSM.

31

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Вибір режиму мережі

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Більше... > Мобільні мережі.

3

Торкніться Режим мережі та виберіть режим мережі.

Вибір іншої мережі вручну

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Більше... > Мобільні мережі > Оператори
мережі
.

3

Торкніться Режим пошуку та виберіть Вручну.

4

Виберіть мережу.

Якщо вибрати мережу вручну, навіть після виходу з радіусу її дії пристрій не почне шукати
інші мережі.

Увімкнення автоматичного вибору мережі

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Більше... > Мобільні мережі > Оператори
мережі
.

3

Торкніться Режим пошуку > Вибрати автоматично.