Sony Xperia E4g - Віртуальні приватні мережі (VPN)

background image

Віртуальні приватні мережі (VPN)

Пристрій можна використовувати для підключення до віртуальних приватних мереж (VPN), які
надають доступ до ресурсів у захищеній локальній мережі із загальнодоступної мережі. Наприклад,
з’єднання VPN часто використовують корпорації та освітні установи для надання доступу
користувачам, яким потрібні внутрішні мережі та інші внутрішні служби, але вони перебувають за
межами мережі, наприклад у відрядженні.
З’єднання VPN можна встановити різними способами залежно від типу мережі. Для деяких мереж
може знадобитися передати та встановити на пристрій сертифікат безпеки. Докладну інформацію
про те, як встановити та налаштувати з’єднання з віртуальною приватною мережею, можна
дізнатися в адміністратора мережі в компанії або організації.

Додавання віртуальної приватної мережі (VPN)

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Більше... > VPN.

3

Торкніться .

4

Виберіть тип VPN, яку потрібно додати.

5

Введіть установки VPN.

6

Торкніться Зберегти.

Підключення до віртуальної приватної мережі (VPN)

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Більше... > VPN.

3

У списку доступних мереж торкніться мережі VPN, до якої потрібно підключитися.

4

Введіть потрібні дані.

5

Торкніться Підключитися.

Від'єднання від віртуальної приватної мережі (VPN)

1

Торкніться рядка стану, щоб відкрити панель сповіщень.

2

Торкніться сповіщення для з’єднання VPN, щоб вимкнути його.

32

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.