Sony Xperia E4g - Контроль використання даних

background image

Контроль використання даних

Ви можете відслідковувати кількість даних, переданих з пристрою або на нього через мобільне
з'єднання для передавання даних або з'єднання Wi-Fi® за певний період. Наприклад, можна
переглянути обсяг даних, що використовуються окремими програмами. Для даних, що
передаються через мобільне з'єднання для передавання даних, можна також налаштувати
попередження та обмеження щодо використання даних, які дозволять уникнути додаткових витрат.

Налаштування установок використання даних допоможе вам контролювати використання
даних, але не гарантує відсутність додаткових витрат.

Як увімкнути/вимкнути передавання даних

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Використання пакетних даних.

3

Перетягніть повзунок біля Мобільне перед. даних, щоб увімкнути або вимкнути
передачу даних.

Коли передавання даних вимкнено, ваш пристрій все одно може встановлювати
з’єднання Wi-Fi® та Bluetooth®.

Установлення попередження щодо використання пакетних даних

1

Увімкніть передавання мобільних даних.

2

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

3

Знайдіть і торкніться Установки > Використання пакетних даних.

4

Щоб установити рівень, який ініціюватиме попередження, перетягніть риску попередження
на відповідне значення. Коли обсяг передавання даних досягне заданого рівня, ви
отримаєте сповіщення з попередженням.

Установлення ліміту використання пакетних даних

1

Увімкніть передавання мобільних даних.

2

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

3

Знайдіть і торкніться Установки > Використання пакетних даних.

4

Позначте Обмежити викор. пакетн. даних, якщо цього ще не зроблено, а потім
торкніться OK.

5

Щоб установити ліміт використання пакетних даних, перетягніть відповідну риску на
потрібне значення.

Коли використання пакетних даних досягне встановленого ліміту, передавання мобільних
даних у пристрої буде автоматично вимкнено.

Керування використанням пакетних даних окремими програмами

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Використання пакетних даних.

3

Знайдіть потрібну програму та торкніться її.

4

Позначте Заборонити фонові дані.

5

Щоб відкрити додаткові установки для програми (якщо такі є), торкніться Переглянути
установки програми
та зробіть потрібні зміни.

Якщо змінити установки використання даних, продуктивність відповідних програм може
знизитися.

Перегляд інформації про дані, передані через Wi-Fi®

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Використання пакетних даних.

3

Торкніться та встановіть позначення Показ. використ. Wi-Fi, якщо такого немає.

4

Торкніться вкладки Wi-Fi.