Sony Xperia E4g - Установки Інтернету та MMS

background image

Установки Інтернету та MMS

Щоб надсилати мультимедійні повідомлення або отримувати доступ до Інтернету за відсутності
доступної мережі Wi-Fi®, на пристрої має бути ввімкнуто з’єднання для мобільного передавання
даних із правильними установками Інтернету та MMS (мультимедійних повідомлень). Ось кілька
порад:

Для більшості мереж і операторів мобільного зв’язку установки Інтернету та MMS попередньо
встановлені на пристрої. У такому разі ви можете одразу користуватись Інтернетом і надсилати
мультимедійні повідомлення.

У деяких випадках після першого ввімкнення пристрою та вставлення SIM-картки вам
пропонується завантажити установки Інтернету та MMS. Ці установки можна також завантажити
пізніше в меню «Установки».

Установки Інтернету та MMS можна додати, змінити або видалити вручну в будь-який час. Якщо ви
помилково видалили установки Інтернету або MMS, завантажте установки Інтернету та MMS
повторно.

Якщо ви не маєте доступу до Інтернету через мережу мобільного зв'язку або якщо служба обміну
мультимедійними повідомленнями не працює навіть після успішного завантаження установок
Інтернету та MMS на пристрій, див. поради з усунення несправностей для вашого пристрою за
такими темами, як покриття мережі, передача даних через мережу мобільного зв'язку та проблеми
з MMS, на веб-сторінці www.sonymobile.com/support/.

Якщо активовано режим енергозбереження STAMINA, все передавання даних через
мобільну мережу призупиняється при вимкненні екрана. Якщо це викликає проблеми зі
з'єднанням, спробуйте виключити деякі програми та служби зі списку призупинення або
тимчасово вимкніть режим STAMINA. Для отримання докладнішої інформації див. розділ
Огляд режиму STAMINA на стор. 115 .

Завантаження установок Інтернету та MMS

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Більше... > Установки Інтернету.

3

Торкніться елемента Прийняти. Після успішного завантаження установок у рядку стану
відобразиться , а передача даних через мобільну мережу буде увімкнена автоматично.

Якщо установки не вдасться завантажити на пристрій, перевірте потужність сигналу своєї
мобільної мережі. Перемістіться на відкриту місцевість без перешкод або підійдіть до
вікна, а потім спробуйте знову.

Перегляд стану передавання мобільних даних (увімкнено/вимкнено)

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Більше... > Мобільні мережі.

3

Перевірте, чи встановлено позначку Передавання пакетних даних.

27

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Додавання установок Інтернету та MMS уручну

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Більше... > Мобільні мережі.

3

Торкніться Назви точок доступу > .

4

Торкніться Ім'я і введіть потрібну назву.

5

Торкніться APN і введіть назву точки доступу.

6

Введіть усю іншу потрібну інформацію. Якщо ви не знаєте, яку інформацію потрібно надати,
зверніться до оператора мережі.

7

Завершивши, торкніться , а потім торкніться ЗБЕРЕГТИ.

8

Щоб вибрати щойно додану APN, торкніться перемикача поряд із назвою APN. Після
вибору ця точка APN стане стандартною APN для послуг Інтернету та MMS.

Перегляд завантажених установок Інтернету та MMS

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Більше... > Мобільні мережі.

3

Торкніться елемента Назви точок доступу.

4

Для перегляду додаткових відомостей торкніться будь-якого доступного елементу.

Якщо доступні кілька з’єднань, активне з’єднання з мережею буде позначено кнопкою з
позначкою .