Sony Xperia E4g - Wi-Fi®

background image

Wi-Fi®

Використовуйте з’єднання з мережею Wi-Fi®, щоб відвідувати веб-сайти, завантажувати програми
або надсилати й отримувати електронну пошту. Якщо ви підключите пристрій до мережі Wi-Fi®, він
запам’ятає цю мережу й наступного разу підключиться до неї автоматично, коли ви
перебуватимете в радіусі дії мережі.
Щоб отримати доступ до деяких мереж Wi-Fi®, потрібно спочатку ввійти на певну веб-сторінку. За
додатковою інформацією звертайтеся до адміністратора відповідної мережі Wi-Fi®.
Доступні мережі Wi-Fi® можуть бути відкриті або захищені.

Відкриті мережі позначаються піктограмою поруч з іменем мережі Wi-Fi®.

Захищені мережі позначаються піктограмою поруч з іменем мережі Wi-Fi®.

Деякі мережі Wi-Fi® не відображаються в списку доступних мереж, оскільки вони не
транслюють своє ім’я мережі (SSID). Якщо ви знаєте ім’я мережі, ви можете додати її
вручну до списку доступних мереж Wi-Fi®.

Увімкнення Wi-Fi®

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть елемент Установки і торкніться його.

3

Перетягніть кнопку повзунка поруч із Wi-Fi вправо, щоб увімкнути функцію Wi-Fi®.

Для ввімкнення Wi-Fi® може знадобитися кілька секунд.

Автоматичне підключення до мережі Wi-Fi®

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть елемент Установки і торкніться його.

3

Торкніться елемента Wi-Fi. Відобразяться всі доступні мережі Wi-Fi®.

4

Торкніться мережі Wi-Fi®, щоб з’єднатися з нею. Для підключення до захищених мереж
введіть відповідний пароль. Після підключення на панелі стану відображається піктограма

.

Щоб виконати пошук нових доступних мереж, торкніться , а потім торкніться Сканувати.
Якщо не вдається підключитися до тієї чи тієї мережі Wi-Fi, див. відповідні поради с
усунення несправностей для вашого пристрою на сайті www.sonymobile.com/support/ .

28

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Додавання мережі Wi-Fi® уручну

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Wi-Fi.

3

Торкніться .

4

Введіть дані Ім’я мережі (SSID).

5

Щоб вибрати тип захисту, торкніться поля Безпека.

6

Якщо відобразиться запит, введіть пароль.

7

Щоб змінити розширені параметри, зокрема установки проксі-сервера та IP-адреси,
позначте Показати розширені параметри, а потім зробіть відповідні зміни.

8

Торкніться Зберегти.

Щоб отримати ідентифікатор SSID мережі та пароль, зверніться до свого адміністратора
мережі Wi-Fi®.

Збільшення потужності сигналу мережі Wi-Fi®

Нижче наведено кілька способів збільшення потужності сигналу мережі Wi-Fi®.

Перемістіть пристрій ближче до точки доступу Wi-Fi®.

Перемістіть точку доступу Wi-Fi® подалі від будь-яких можливих перешкод.

Не закривайте область антени Wi-Fi® пристрою (виділена область на ілюстрації).

Установки Wi-Fi®

Підключившись до мережі Wi-Fi® або перебуваючи в зоні досяжності мереж Wi-Fi®, можна
переглянути стан цих мереж. Також можна налаштувати пристрій на сповіщення про кожну
знайдену відкриту мережу Wi-Fi®.
Коли пристрій не підключено до мережі Wi-Fi®, він використовує для доступу до Інтернету
з’єднання для мобільного передавання даних (якщо на пристрої налаштовано та ввімкнуто
з’єднання для мобільного передавання даних). Додавши політику переходу в режим сну для Wi-
Fi®, ви можете вказати, коли слід переключатися з Wi-Fi® на мобільне передавання даних.

Увімкнення сповіщень мережі Wi-Fi®

1

Увімкніть Wi-Fi®, якщо цю функцію ще не ввімкнуто.

2

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

3

Знайдіть і торкніться Установки > Wi-Fi.

4

Натисніть клавішу .

5

Торкніться Розширені.

6

Позначте Сповіщення мережі.

Перегляд детальної інформації про підключену мережу Wi-Fi®

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Wi-Fi.

3

Торкніться мережі Wi-Fi®, до якої зараз підключено пристрій. Відобразиться детальна
інформація про мережу.

29

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Додавання політики переходу в режим сну для мережі Wi-Fi®

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться .

2

Знайдіть і торкніться Установки > Wi-Fi.

3

Торкніться , а потім торкніться Додатково > Не вимикати Wi-Fi у режимі сну.

4

Виберіть параметр.