Sony Xperia E4g - FM-радіо

background image

Знайдіть елемент FM-радіо і торкніться його. Доступні радіостанції відображатимуться
під час прокручування діапазону частот.

Коли запущено програму FM-радіо, доступні радіостанції відображаються автоматично.
Якщо канал містить інформацію RDS (Radio Data Systems — системи радіоданих), вона
відображається через кілька секунд після початку прослуховування каналу.

Переміщення між радіостанціями

Перетягуйте смугу частот ліворуч та праворуч.

Новий пошук радіоканалів

1

Коли програму радіо відкрито, натисніть клавішу .

2