Sony Xperia E4g - Bảo vệ màn hình

background image

ảo vệ màn hình

Tr

ước khi sử dụng thiết bị của bạn, hãy tháo tấm phim bảo vệ trong suốt bằng cách kéo phần

m

ấu lồi lên.

Khuy

ến cáo nên bảo vệ điện thoại bằng nắp đậy hoặc nắp bảo vệ màn hình mang

nhãn hi

ệu Sony dành riêng cho model Xperia™ của bạn. Việc sử dụng các phụ kiện

b

ảo vệ màn hình của bên thứ ba có thể ngăn không cho thiết bị của bạn hoạt động do

che ph

ủ cảm biến, ống kính, loa, micrô và điều đó có thể làm mất hiệu lực bảo hành.

Kh