Sony Xperia E4g - Lắp ráp

background image

ắp ráp

L

ớp nhựa bảo vệ được dán vào màn hình. Bạn nên gỡ miếng dán này trước khi sử

d

ụng màn hình cảm ứng. Nếu không, màn hình cảm ứng có thể không hoạt động

đúng cách.

Cách tháo n

ắp lưng

Gài móng tay vào khe h

ở (như trong hình minh họa) và nhấc nắp lên.

Cách g

ắn nắp lưng

1

Đặt nắp lưng lên mặt sau của thiết bị, sau đó bấm vào các góc dưới cùng để
kh

ớp nắp vào đúng vị trí.

2

Di chuy

ển từ dưới cùng lên đỉnh, hãy ấn xuống các cạnh bên của nắp đến khi

nào n

ắp khớp vào vị trí.

Cách l

ắp thẻ micro SIM

N

ếu bạn lắp thẻ micro SIM trong khi thiết bị được bật nguồn, thiết bị sẽ tự động khởi động lại.

7

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Tháo n

ắp lưng ra, sau đó gắn thẻ micro SIM vào khe cắm, sao cho các điểm

ti

ếp xúc màu vàng úp xuống.

B

ạn phải sử dụng thẻ micro SIM để thiết bị hoạt động chính xác. Một số thẻ SIM có kích thước

tiêu chu

ẩn cho phép bạn tách ra một thẻ micro SIM tích hợp. Một khi bạn đã tách thẻ micro SIM

kh

ỏi thẻ SIM kích thước tiêu chuẩn, bạn không thể lắp lại và sử dụng thẻ SIM kích thước tiêu

chu

ẩn đó nữa. Nếu bạn không có thẻ micro SIM hoặc nếu thẻ SIM hiện tại của bạn không chứa

th

ẻ micro SIM có thể tách rời, hãy liên hệ với nhà khai thác mạng để biết thông tin về cách lấy

ho

ặc đổi thẻ SIM của bạn.

Cách l

ắp thẻ nhớ

1

Tháo n

ắp lưng.

2

L

ắp thẻ nhớ vào khe cắm thẻ nhớ với các điểm tiếp xúc màu vàng hướng

xu

ống.

8

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách tháo th

ẻ micro SIM

1

Tháo n

ắp lưng.

2

Kéo th

ẻ micro SIM ra khỏi khe cắm và rút ra hẳn.

Cách tháo th

ẻ nhớ

1

T

ắt điện thoại, hoặc gỡ thẻ nhớ từ Cài đặt > Lưu trữ > Ngắt kết nối thẻ SD .

2

G

ỡ nắp lưng, sau đó rút thẻ nhớ ra ngoài để tháo nó ra.

B