Sony Xperia E4g - Sạc pin thiết bị

background image

ạc pin thiết bị

Thi

ết bị của bạn có trang bị bộ pin sạc gắn trong chỉ nên nhờ Sony hoặc trung tâm

s

ửa chữa do Sony ủy quyền thay thế. Bạn không nên tìm cách tự mở hoặc tháo rời

thi

ết bị này. Mở thiết bị có thể gây hỏng hóc và làm mất hiệu lực bảo hành của bạn.

Pin

được sạc một phần khi thiết bị được giao từ nhà máy. Tùy vào khoảng thời gian

c

ất giữ trong hộp trước khi bạn mua, mức pin có thể rất thấp. Do đó, bạn nên sạc pin

ít nh

ất 30 phút trước khi khởi động thiết bị lần đầu tiên. Bạn vẫn có thể sử dụng thiết

b

ị của mình trong khi sạc pin. Đọc thêm về pin và cách cải thiện hiệu suất trong Quản

lý pin và n

ăng lượng trên trang 112 .

Cách s

ạc thiết bị

1

C

ắm bộ sạc vào ổ cắm điện.

2

C

ắm một đầu của cáp USB vào bộ sạc (hoặc vào cổng USB của máy tính).

3

C

ắm đầu kia của cáp vào cổng micro USB trên thiết bị của bạn với biểu tượng

USB quay lên trên.

Đèn thông báo sáng lên khi bắt đầu sạc.

4

Khi thi

ết bị được sạc đầy, ngắt kết nối cáp ra khỏi thiết bị bằng cách kéo thẳng

ra.

Đảm bảo không làm cong đầu nối.

N

ếu pin đã cạn hết, có thể mất vài phút trước khi đèn thông báo sáng lên và biểu tượng sạc

pin xu

ất hiện.

Tr

ạng thái đèn báo pin

Xanh lá cây

M

ức sạc pin còn hơn 90%

Đỏ nhấp nháy

Pin

đang sạc và mức sạc pin còn dưới 15%

Cam

Pin

đang sạc và mức sạc pin còn dưới 90%

11

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Tìm hi