Sony Xperia E4g - Tổng quan về thiết bị

background image

ổng quan về thiết bị

6

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

1.

Đèn báo sạc/thông báo

2.

Ống kính camera trước

3. C

ảm biến độ gần/ánh sáng

4. Loa nghe

5. Phím ngu

ồn

6. Phím âm l

ượng/thu phóng

7. Micrô chính

8. Micrô ph

9.

Đèn camera

10.

Ống kính camera chính

11. Gi

ắc cắm tai nghe

12. Vùng dò NFC™

13. C

ổng cho bộ sạc/cáp USB

14. L

ỗ xỏ dây đeo

15. Loa

NFC ch

ỉ có ở một số thị trường.

L