Sony Xperia E4g - Cài đặt camera chung

background image

đặt camera chung

T

ổng quan về cài đặt chế độ chụp

Nh

ận dạng Cảnh Tự động

T

ối ưu hóa cài đặt của bạn để phù hợp với bất cứ cảnh chụp nào.

Th

ủ công

Điều chỉnh cài đặt camera theo cách thủ công.

Chèn m

ặt vào ảnh

Ch

ụp ảnh bằng camera trước và sau cùng một lúc.

Nhi

ều camera

Ghi cùng m

ột cảnh từ nhiều góc quay trên một màn hình.

Tr

ực tiếp trên YouTube

Phát video tr

ực tiếp trên YouTube™.

Hi

ệu ứng AR

Ch

ụp ảnh hoặc quay video với các cảnh chụp và nhân vật ảo.

Hi

ệu ứng sáng tạo

Áp d

ụng hiệu ứng cho ảnh chụp hoặc video.

Timeshift burst
Tìm

ảnh chụp đẹp nhất từ các ảnh chụp liên tục.

Social live
Phát video tr

ực tiếp trên Facebook™.

Quét Toàn c

ảnh

Ch

ụp ảnh góc rộng và ảnh toàn cảnh.

Sound Photo
Ch

ụp ảnh kèm theo âm thanh nền.

AR fun
S

ử dụng các đối tượng ảo trong kính ngắm camera giúp ảnh chụp hoặc video của bạn phong phú

thêm.

75

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Tút l

ại ảnh chân dung

Ch

ụp ảnh với các kiểu chân dung thời gian thực.

Nh

ận dạng cảnh tự động

Ch

ế độ nhận dạng cảnh tự động phát hiện các điều kiện bạn đang chụp ảnh và tự

động điều chỉnh các cài đặt để đảm bảo bạn chụp được bức ảnh đẹp nhất có thể.

Ch

ế độ Thủ công

S

ử dụng chế độ Thủ công khi bạn muốn điều chỉnh cài đặt camera theo cách thủ công

để chụp ảnh và quay video.

Hi

ệu ứng AR

B

ạn có thể áp dụng các hiệu ứng AR (tăng cường thực tế ảo) cho các ảnh chụp hoặc

video và làm chúng vui nh

ộn hơn. Khi sử dụng camera, cài đặt này sẽ cho phép bạn

tích h

ợp các cảnh chụp 3D vào ảnh chụp hoặc video của bạn. Chỉ cần chọn cảnh

ch

ụp bạn muốn và điều chỉnh vị trí của nó trong kính ngắm.

Hi

ệu ứng sáng tạo

B

ạn có thể áp dụng các hiệu ứng khác nhau trên ảnh hoặc video. Ví dụ: bạn có thể

thêm hi

ệu ứng Hoài cổ để làm cho ảnh trông cũ hơn hoặc hoặc hiệu ứng Phác thảo

để có hình ảnh thú vị hơn.

Sweep Panorama

B

ạn có thể chụp các ảnh góc rộng và ảnh toàn cảnh theo hướng nằm ngang hoặc

th

ẳng đứng bằng một chuyển động bấm và quét thật dễ dàng.

Cách ch

ụp ảnh toàn cảnh

1

Kích ho

ạt camera.

2

Nh

ấn , sau đó chọn .

3

Để chọn một hướng chụp, hãy nhấn

.

4

Nh

ấn vào màn hình và di chuyển camera từ từ và ổn định đến hướng di chuyển

được chỉ báo trên màn hình.

Timeshift burst

Camera ch

ụp liên tục 31 ảnh trong khoảng hai giây – một giây trước và một giây sau

khi b

ạn nhấn nút camera ảo. Vì vậy, bạn có thể quay lại và tìm bức ảnh hoàn hảo.

Cách s

ử dụng Timeshift burst

1

Kích ho

ạt camera.

2

Nh

ấn , sau đó chọn .

3

Ch

ụp ảnh. Ảnh đã chụp sẽ xuất hiện ở dạng xem hình thu nhỏ.

4

Cu

ộn qua các hình thu nhỏ và chọn ảnh bạn muốn lưu, sau đó nhấn .

Social Live

Social Live là m

ột chế độ chụp camera cho phép bạn truyền phát trực tuyến video

tr

ực tiếp lên trang Facebook™ của bạn. Bạn chỉ cần có kết nối Internet và đăng nhập

vào Facebook™. Các video có th

ể kéo dài lên đến 10 phút.

Cách qu

ảng bá video trực tiếp bằng Social Live

1

Kích ho

ạt camera.

2

Nh

ấn , sau đó chọn .

3

Đăng nhập vào tài khoản Facebook™ của bạn.

4

Nh

ấn để bắt đầu quảng bá.

5

Để chụp ảnh trong khi quảng bá, hãy nhấn .

6

Để ngừng quảng bá, nhấn .

76

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Ch

ế độ Khuôn mặt

B

ạn có thể sử dụng chế độ Khuôn mặt để bật camera trước và camera chính cùng

lúc, nh

ờ đó có thể tự chụp ảnh bạn cùng với đối tượng.

Ch

ế độ Nhiều camera

Ch

ế độ nhiều camera cho phép bạn chụp ảnh kết hợp hình ảnh từ hai góc độ và thiết

b

ị khác nhau. Bạn nhìn thấy hai hình ảnh trong kính ngắm camera của thiết bị – một

t

ừ camera của chính bạn và một từ thiết bị Xperia™ được kết nối hoặc một camera

Sony h

ỗ trợ NFC và công nghệ Wi-Fi Direct. Sau đó, bạn có thể chỉnh sửa những gì

mình nhìn th

ấy trong kính ngắm trước khi chụp ảnh.

Ch

ẳng hạn, nếu bạn đang ở địa điểm hòa nhạc và bạn muốn chụp một bức ảnh kết

h

ợp cảnh ban nhạc từ một góc và khán giả từ một góc khác, bạn có thể sử dụng chế

độ Nhiều camera để có hiệu ứng tốt nhất.

B

ạn có thể thiết lập chế độ Nhiều camera bằng cách sử dụng NFC, giúp khởi chạy

ghép n

ối hai thiết bị bằng công nghệ Wi-Fi Direct. Cả hai thiết bị phải hỗ trợ NFC.

Ch

ế độ Nhiều camera chỉ có ở một số thị trường.

Cách s

ử dụng chế độ Nhiều camera

1

B

ật chức năng NFC trên cả hai thiết bị mà bạn muốn kết nối.

2

Kích ho

ạt camera trên thiết bị của bạn.

3

Nh

ấn , sau đó chọn .

4

Trên màn hình c

ủa cả hai thiết bị, nhấn .

5

Ch

ạm vùng dò NFC của hai thiết bị với nhau. Cả hai thiết bị lúc này sẽ kết nối

b

ằng công nghệ Wi-Fi Direct.

6

Sau khi các thi

ết bị được kết nối, hai hình ảnh sẽ xuất hiện trong kính ngắm của

thi

ết bị – một từ kính ngắm camera của bạn và một từ kính ngắm của thiết bị

được kết nối.

7

Để chỉnh sửa hình ảnh trong kính ngắm, hãy nhấn

.

8

Ch

ỉnh sửa hình ảnh như mong muốn. Ví dụ: bạn có thể nhấn và giữ hình ảnh

r

ồi kéo vào phía khác của kính ngắm để thay đổi thứ tự.

9

Khi b

ạn chỉnh sửa xong và sẵn sàng chụp hình ảnh kết hợp cuối cùng, hãy

nh

ấn Xong > .

S

ửa ảnh chân dung

S

ử dụng tính năng này để áp dụng các hiệu ứng chỉnh sửa cho ảnh chân dung khi

b

ạn chụp để đảm bảo có kết quả tốt nhất.

Cách s

ử dụng tính năng Sửa ảnh chân dung

1

Kích ho

ạt camera.

2

Nh

ấn , sau đó nhấn .

3

Để hiển thị bộ chọn kiểu, trượt lên trên màn hình rồi chọn kiểu chân dung cho
ảnh của bạn

4

Để ẩn bộ chọn kiểu, nhấn vào màn hình hoặc trượt xuống dưới.

5

Để hiển thị bộ chọn khung, trượt sang trái rồi chọn khung trang trí.

6

Để ẩn bộ chọn khung, nhấn vào màn hình camera hoặc trượt sang phải.

T

ải về các ứng dụng camera

B

ạn có thể tải về các ứng dụng camera miễn phí hoặc có phí từ Google Play™ hoặc

các ngu

ồn khác. Trước khi bắt đầu tải về, hãy đảm bảo rằng bạn đã có kết nối

Internet

đang hoạt động, tốt nhất là qua Wi-Fi® nhằm hạn chế chi phí lưu lượng dữ

li

ệu.

Cách t

ải về các ứng dụng camera

1

M

ở ứng dụng camera.

2

Nh

ấn , sau đó nhấn CÓ THỂ TẢI XUỐNG.

3

Ch

ọn ứng dụng mà bạn muốn tải về, và làm theo các hướng dẫn để hoàn tất

quá trình cài

đặt.

77

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Kh

ởi chạy nhanh

S

ử dụng cài đặt Khởi chạy nhanh để khởi chạy camera khi màn hình bị khoá.

Ch

ỉ khởi chạy

Sau khi b

ạn kéo

lên trên, camera chính s

ẽ khởi chạy từ chế độ nghỉ.

Kh

ởi chạy và chụp

Sau khi b

ạn kéo

lên trên, camera t

ĩnh sẽ khởi chạy từ chế độ nghỉ và ảnh sẽ được chụp.

Kh

ởi chạy và quay phim

Sau khi b

ạn kéo

lên trên, máy quay phim s

ẽ khởi chạy từ chế độ nghỉ và bắt đầu quay phim.

T

ắt

G

ắn thẻ địa lý

Thêm nhãn vào

ảnh chụp với các chi tiết về nơi bạn chụp.

Ch

ế độ chụp cảm ứng

Xác

định vùng lấy nét, sau đó dùng ngón tay chạm vào màn hình camera. Ảnh sẽ

được chụp ngay khi bạn thả ngón tay ra.

Âm thanh

Ch

ọn để bật hoặc tắt âm bấm máy.

L

ưu trữ dữ liệu

B

ạn có thể chọn lưu các dữ liệu của mình vào một thẻ SD có thể tháo lắp hoặc bộ

nh

ớ trong của thiết bị.

B

ộ nhớ trong

Ảnh chụp và video được lưu lại trên bộ nhớ thiết bị.

Th

ẻ SD

Ảnh chụp và video được lưu lại trên thẻ nhớ SD.

Cân b

ằng trắng

Ch

ức năng này điều chỉnh cân bằng màu theo các điều kiện ánh sáng. Biểu tượng cài

đặt cân bằng trắng có trên màn hình camera.

T

ự động

Điều chỉnh cân bằng màu tự động để phù hợp với các điều kiện ánh sáng.

Sáng chói
Điều chỉnh cân bằng màu cho điều kiện ánh sáng ấm, chẳng hạn như dưới bóng đèn.

Hu

ỳnh quang

Điều chỉnh cân bằng màu cho ánh đèn huỳnh quang.

Ánh sáng ngày
Điều chỉnh cân bằng màu cho điều kiện ngoài trời nắng.

Tr

ời nhiều mây

Điều chỉnh cân bằng màu cho trời nhiều mây.

Cài

đặt này chỉ sử dụng được ở chế độ chụp ảnh Thủ công.

Cài