Sony Xperia E4g - Cài đặt máy quay phim

background image

đặt máy quay phim

Cách

điều chỉnh các cài đặt máy quay phim

1

Kích ho

ạt camera.

2

Nh

ấn vào một trong các biểu tượng cài đặt trên màn hình.

3

Để hiển thị mọi cài đặt, nhấn .

4

Ch

ọn cài đặt mà bạn muốn điều chỉnh và thực hiện việc thay đổi.

T

ổng quan về cài đặt máy quay phim

Độ phân giải video

Điều chỉnh độ phân giải video cho các định dạng khác nhau.

Full HD
1920×1088(16:9)
Định dạng Full HD (Độ phân giải cao đầy đủ) theo tỷ lệ hình ảnh là 16:9.

HD
1280×720(16:9)
Định dạng HD (Độ phân giải cao) với tỷ lệ hình ảnh 16:9.

VGA
640×480(4:3)
Định dạng VGA với tỷ lệ hình ảnh 4:3.

MMS

82

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Quay video phù h

ợp để gửi bằng tin nhắn MMS. Thời gian quay của định dạng video này bị giới hạn để

t

ập tin video có thể vừa với tin nhắn MMS.

Cài

đặt này chỉ sử dụng được ở chế độ chụp Thủ công.

Ch

ụp tự động

V

ới chế độ tự chụp tự động bạn có thể quay video mà không cần cầm thiết bị. Sử

d

ụng chế độ này để quay video nhóm để mọi người đều có mặt trong video. Bạn cũng

có th

ể sử dụng chế độ chụp tự động để tránh rung camera khi quay video.

B

ật (10 giây)

Đặt thời gian trễ là 10 giây tính từ lúc bạn nhấn vào màn hình camera cho đến khi bắt đầu quay.

B

ật (2 giây)

Đặt thời gian trễ là 2 giây tính từ lúc bạn nhấn vào màn hình camera cho đến khi bắt đầu quay.

T

ắt

Video s

ẽ bắt đầu quay ngay khi bạn nhấn vào màn hình camera.

Smile Shutter™(video)

S

ử dụng chức năng Smile Shutter™ để xác định kiểu nụ cười nào camera sẽ phản

ứng lại trước khi quay video.

Ch

ế độ lấy nét

Cài

đặt lấy nét sẽ kiểm soát phần nào của video cần phải sắc nét. Khi bật tự động lấy

nét liên t

ục, camera sẽ tiếp tục điều chỉnh tiêu cự sao cho vùng bên trong khung lấy

nét màu tr

ắng luôn sắc nét.

T

ự động lấy nét đơn

Camera s

ẽ tự động lấy nét trên đối tượng đã chọn. Tự động lấy nét liên tục đang bật.

Nh

ận diện khuôn mặt

Camera s

ẽ tự động dò tìm tối đa năm khuôn mặt người, được chỉ báo bằng các khung hình trên màn

hình. Camera s

ẽ tự động lấy nét ở khuôn mặt gần nhất. Bạn cũng có thể chọn khuôn mặt nào để lấy nét

b

ằng cách nhấn vào khuôn mặt đó trên màn hình. Khi bạn nhấn vào màn hình camera, khung màu vàng

s

ẽ hiển thị khuôn mặt được chọn và được lấy nét. Không thể sử dụng chức năng dò tìm khuôn mặt cho

t

ất cả các loại cảnh chụp. Tự động lấy nét liên tục đang bật.

Dò tìm

đối tượng

Khi b

ạn chọn đối tượng bằng cách chạm vào đối tượng đó trong kính ngắm, camera sẽ theo dõi đối

t

ượng đó cho bạn.

Cài

đặt này chỉ sử dụng được ở chế độ chụp ảnh Thủ công.

Đo sáng

Ch

ức năng này tự động xác định độ phơi sáng cân bằng tối ưu bằng cách đo lượng

ánh sáng

đi vào hình ảnh bạn muốn chụp.

Trung tâm
Điều chỉnh phơi sáng vào giữa hình ảnh.

Trung bình
Tính toán

độ phơi sáng dựa trên lượng ánh sáng đi vào toàn bộ hình ảnh.

Điểm
Điều chỉnh độ phơi sáng ở từng phần rất nhỏ của hình ảnh bạn muốn chụp.

Cài

đặt này chỉ sử dụng được ở chế độ chụp ảnh Thủ công.

Ch

ống rung tay khi quay video

Khi quay video, khó có th

ể giữ chắc thiết bị. Chức năng chống rung tay giúp bạn cân

b

ằng những chuyển động nhỏ của tay.

83

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Micrô

Ch

ọn xem có thu âm thanh xung quanh khi quay video hay không.

Xem tr

ước

B

ạn có thể chọn xem trước video ngay sau khi quay.

B

ật

Ph

ần xem trước của video xuất hiện sau khi bạn quay.

S

ửa

Video m

ở để sửa sau khi bạn quay.

T

ắt

Video

được lưu sau khi bạn quay và phần xem trước không xuất hiện.

Đèn flash

S

ử dụng đèn flash để quay video khi điều kiện ánh sáng kém hoặc khi ngược sáng.

Bi

ểu tượng đèn flash video

ch

ỉ có trên màn hình máy quay phim. Lưu ý rằng đôi

khi ch

ất lượng video có thể tốt hơn mà không cần đèn chiếu, ngay cả khi điều kiện

ánh sáng kém.

B

ật

T

ắt

L

ựa chọn cảnh

S

ử dụng chức năng Lựa chọn cảnh để thiết lập nhanh camera cho các trường hợp

thông th

ường bằng các cảnh video được lập trình sẵn. Camera sẽ xác định một số cài

đặt cho bạn để phù hợp với cảnh đã chọn, đảm bảo đoạn phim video đẹp nhất có thể.

T

ắt

Tính n

ăng Lựa chọn cảnh đang tắt và có thể quay các đoạn video thủ công.

C.

độ chụp mờ phông nền

S

ử dụng để quay video dựa theo các hậu cảnh mờ.

Phong c

ảnh

S

ử dụng cho các video có khung hình ngang. Camera lấy tiêu cự vào đối tượng ở xa.

Ch

ế độ ban đêm

Khi b

ật, độ nhạy sáng được tăng lên. Sử dụng trong môi trường chiếu sáng kém. Video các đối

t

ượng chuyển động nhanh có thể bị mờ. Giữ chắc tay bạn hoặc sử dụng giá chống. Tắt chế độ

ch

ụp ban đêm khi điều kiện ánh sáng tốt để cải thiện chất lượng video.

Bãi bi

ển

S

ử dụng cho video cảnh bờ biển hoặc hồ.

Tuy

ết

S

ử dụng trong môi trường sáng để tránh các video bị quá sáng.

Th

ể thao

S

ử dụng cho video quay các vật chuyển động nhanh. Thời gian phơi sáng ngắn sẽ giảm thiểu hiện

t

ượng mờ ảnh do chuyển động.

Ti

ệc

S

ử dụng cho video trong nhà trong điều kiện ánh sáng yếu. Chế độ này sẽ lấy các ánh sáng nền

hay t

ừ các ngọn nến. Video các đối tượng chuyển động nhanh có thể bị mờ. Giữ chắc tay bạn

ho

ặc sử dụng giá chống.

Cài

đặt này chỉ sử dụng được ở chế độ chụp Thủ công.

84

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.