Sony Xperia E4g - Sử dụng Smile Shutter™ để ghi hình khuôn mặt đang cười

background image

ử dụng Smile Shutter™ để ghi hình khuôn mặt đang cười

S

ử dụng công nghệ nhận diện nụ cười Smile Shutter™ để chụp khuôn mặt ngay khi

v

ừa cười. Camera sẽ dò tìm tối đa năm khuôn mặt và chọn một khuôn mặt để dò tìm

n

ụ cười và lấy tiêu cự tự động. Khi khuôn mặt được chọn mỉm cười, camera sẽ tự

động chụp ảnh.

Cách b

ật Smile Shutter™

1

Kích ho

ạt camera.

2

Nh

ấn , sau đó nhấn .

3

Nh

ấn Chụp nụ cười và chọn mức độ nụ cười.

74

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách ch

ụp hình bằng Smile Shutter™

1

Khi camera

đang mở và tính năng Smile Shutter™ (Nhận diện nụ cười) đang

được bật, hãy hướng camera về phía đối tượng của bạn. Camera sẽ tự chọn
khuôn m

ặt để lấy nét.

2

Khuôn m

ặt được chọn sẽ xuất hiện bên trong một khung màu và máy sẽ tự

động chụp ảnh.

3

N

ếu không nhận dạng được nụ cười, hãy nhấn vào màn hình để chụp ảnh một

cách th

ủ công.

Thêm v