Sony Xperia E4g - Cuộc gọi đang diễn ra

background image

ộc gọi đang diễn ra

1

Nh

ập số trong khi đang gọi

2

B

ật loa trong khi gọi

3

Gi

ữ cuộc gọi hiện tại hoặc nối lại cuộc gọi

4

M

ở danh bạ

5

T

ắt micrô trong khi đang gọi

6

K

ết thúc cuộc gọi

Để thay đổi âm lượng loa trong cuộc gọi

B

ấm phím âm lượng lên hoặc xuống.

Cách kích ho

ạt màn hình khi gọi

B

ấm nhẹ .

S