Sony Xperia E4g - Tìm số nhận dạng của thiết bị

background image

ố nhận dạng của thiết bị

Thi

ết bị của bạn có một số ID (nhận dạng) duy nhất. Trên thiết bị của bạn, số này

được hiểu là IMEI (Số Nhận dạng Thiết bị Di động Quốc tế). Bạn cần giữ một bản sao
c

ủa con số này. Có thể bạn cần số đó, ví dụ như khi bạn truy cập dịch vụ hỗ trợ

Xperia™ Care và c

ần đăng ký thiết bị của mình. Đồng thời, nếu thiết bị của bạn bị mất

c

ắp, một số nhà cung cấp mạng có thể sử dụng số này để ngừng không cho thiết bị

truy c

ập vào mạng tại quốc gia của bạn.

Cách xem s

ố IMEI

Tháo n

ắp để xem số IMEI.

M

ở trình quay số điện thoại trên thiết bị và nhập

*#06#

.

Cách xem s

ố IMEI trong thiết bị

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại > Trạng thái.

3

Di chuy

ển đến IMEI để xem số IMEI.

Qu