Sony Xperia E4g - Cài đặt Internet và MMS

background image

đặt Internet và MMS

Để gửi tin nhắn MMS, hoặc để truy cập Internet khi không có mạng Wi-Fi® nào sử
d

ụng được, bạn phải có kết nối dữ liệu di động đang hoạt động với các thông số cài

đặt Internet và MMS (Dịch vụ Nhắn tin Đa phương tiện) chính xác. Dưới đây là một số
m

ẹo:

Đối với hầu hết các mạng và nhà khai thác mạng điện thoại di động, các thông số cài
đặt Internet và MMS đều được cài đặt sẵn trên thiết bị của bạn. Bạn có thể bắt đầu sử
d

ụng Internet và gửi tin nhắn MMS ngay.

Trong m

ột số trường hợp, bạn sẽ nhận được tùy chọn để tải về các thông số cài đặt

Internet và MMS ngay l

ần đầu tiên bật thiết bị khi lắp thẻ SIM. Bạn cũng có thể tải về

các thông s

ố cài đặt này vào lúc khác từ menu Cài đặt.

B

ạn có thể thêm, thay đổi hoặc xóa thủ công các thông số cài đặt Internet và MMS

trên thi

ết bị của mình vào bất cứ lúc nào. Nếu bạn thay đổi hoặc xóa một cài đặt

Internet ho

ặc MMS do nhầm lẫn, hãy tải về lại các cài đặt Internet và MMS đó.

N

ếu bạn không thể truy cập Internet qua mạng di động hoặc chức năng nhắn tin đa

ph

ương tiện không hoạt động, ngay cả khi đã tải về thành công các thông số cài đặt

Internet và MMS vào thi

ết bị của bạn, hãy tham khảo các mẹo khắc phục sự cố cho

thi

ết bị của bạn tại www.sonymobile.com/support/ để biết các sự cố về tầm phủ sóng

m

ạng, dữ liệu di động và MMS.

N

ếu kích hoạt chế độ STAMINA để tiết kiệm pin, mọi lưu lượng dữ liệu sẽ tạm dừng khi màn

hình t

ắt. Nếu điều này gây ra các vấn đề về kết nối, hãy thử loại trừ một vài ứng dụng và dịch

v

ụ không để bị tạm dừng, hoặc tạm thời tắt chế độ STAMINA. Để biết thêm thông tin, xem phần

T

ổng quan về tính năng của chế độ STAMINA ở trang 113 .

Cách t

ải về cài đặt Internet và MMS

1

T

ừ Màn hình chính của bạn, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Khác… > Cài đặt Internet.

3

Nh

ấn Chấp nhận. Sau khi đã tải về thành công các cài đặt, sẽ hiển thị trong

thanh tr

ạng thái và dữ liệu di động sẽ tự động được bật.

N

ếu không thể tải về các thông số cài đặt vào thiết bị, hãy kiểm tra cường độ tín hiệu mạng di

động của bạn. Di chuyển đến vị trí thoáng đãng không có vật cản hoặc đến gần cửa sổ và sau
đó thử lại.

Cách ki

ểm tra xem dữ liệu di động đang bật hay tắt

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Khác… > Mạng di động.

3

Ki

ểm tra xem hộp kiểm Lưu lượng truy cập dữ liệu di động có được đánh

d

ấu hay không.

27

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách thêm các cài

đặt Internet và MMS thủ công

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Khác… > Mạng di động.

3

Nh

ấn Tên Điểm Truy cập > .

4

Nh

ấn Tên và nhập tên theo mong muốn.

5

Nh

ấn APN (Tên Điểm Truy Cập) và nhập tên của điểm truy cập.

6

Nh

ập tất cả các thông tin khi được yêu cầu. Nếu bạn không biết thông tin nào

được yêu cầu, hãy liên hệ với nhà khai thác mạng của bạn để biết chi tiết.

7

Khi b

ạn đã làm xong, nhấn , rồi nhấn LƯU.

8

Để chọn APN mà bạn vừa thêm vào, hãy nhấn vào nút radio bên cạnh tên của
APN

đó. Sau khi được chọn, APN này sẽ trở thành APN mặc định cho các dịch

v

ụ Internet và MMS.

Cách xem cài

đặt Internet và MMS đã tải về

1

T

ừ Màn hình chính của bạn, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn Cài đặt > Khác… > Mạng di động.

3

Nh

ấn Tên Điểm Truy cập.

4

Để xem thêm chi tiết, hãy nhấn vào bất cứ mục nào khả dụng.

N

ếu bạn có một vài kết nối khả dụng, kết nối mạng hiện tại được chỉ báo bằng một nút đánh

d

ấu chọn .