Sony Xperia E4g - Duyệt web

background image

ệt web

Trình duy

ệt web Google Chrome™ dành cho các thiết bị Android™ được cài đặt

tr

ước tại hầu hết các thị trường. Truy cập http://support.google.com/chrome và nhấn

vào liên k

ết "Chrome dành cho Di động" để biết thông tin chi tiết hơn về cách sử dụng

trình duy

ệt web này.

Cách duy

ệt web với Google Chrome™

1

T

ừ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nh

ấn .

3

N

ếu bạn đang sử dụng Google Chrome™ lần đầu tiên, chọn đăng nhập tài

kho

ản Google™ hoặc duyệt web ẩn danh với Google Chrome™.

4

Nh

ập cụm từ tìm kiếm hoặc địa chỉ web vào trường tìm kiếm và địa chỉ, sau đó

nh

ấn Đi tới trên bàn phím.

Cài