Sony Xperia E4g - Nhập vào văn bản bằng nhập thoại

background image

ập vào văn bản bằng nhập thoại

Khi nh

ập văn bản, bạn có thể sử dụng chức năng nhập thoại thay vì gõ từ vào. Chỉ

c

ần nói những từ mà bạn muốn nhập vào. Nhập thoại là một công nghệ mang tính thử

nghi

ệm của Google™, và có thể sử dụng được cho một số ngôn ngữ và khu vực.

Cách kích ho

ạt nhập thoại

1

Khi b

ạn nhập văn bản bằng bàn phím ảo, nhấn

.

2

Nh

ấn , sau đó nhấn Cài đặt bàn phím.

3

Đánh dấu chọn vào hộp kiểm Phím nhập bằng giọng nói của Google™.

4

Nh

ấn để lưu các cài đặt của bạn. Biểu tượng micrô sẽ hiển thị trên bàn

phím

ảo.

Cách nh

ập văn bản bằng tính năng nhập thoại

1

M

ở bàn phím ảo.

2

Nh

ấn . Khi xuất hiện, nói để nhập văn bản.

3

Khi b

ạn làm xong, nhấn lại . Văn bản được đề xuất xuất hiện.

4

S

ửa văn bản thủ công nếu cần.

Để khiến bàn phím xuất hiện và nhập văn bản thủ công, nhấn

.

S