Sony Xperia E4g - Cải thiện âm thanh

background image

ải thiện âm thanh

Cách c

ải thiện chất lượng âm thanh bằng bộ chỉnh âm

1

Khi

ứng dụng Walkman® mở, nhấn .

2

Nh

ấn Cài đặt > Cải tiến âm thanh.

3

Để điều chỉnh âm thanh bằng tay, hãy kéo các nút dải băng tần lên hoặc xuống.
Để tự động điều chỉnh âm thanh, nhấn

và ch

ọn một kiểu nghe.

Cách b

ật tính năng âm thanh nổi

1

Khi

ứng dụng Walkman® mở, nhấn .

2

Nh

ấn Cài đặt > Cải tiến âm thanh > Cài đặt > Âm thanh vòng (VPT).

3

Ch

ọn cài đặt, sau đó nhấn OK để xác nhận.

Trình hi

ển thị

Trình hi

ển thị sẽ thêm các hiệu ứng hình ảnh vào các bài hát khi phát. Các hiệu ứng

cho t

ừng bài hát sẽ dựa trên đặc điểm của loại nhạc đó. Chúng sẽ thay đổi, ví dụ như

để đáp ứng lại những thay đổi về độ lớn, nhịp điệu và mức tần số của bài hát đó. Bạn
c

ũng có thể thay đổi chủ đề hình nền.

Cách b

ật Trình hiển thị

1

Trong

ứng dụng Walkman®, nhấn .

2

Nh