Sony Xperia E4g - Tổng quan về ứng dụng

background image

ổng quan về ứng dụng

Dùng

ứng dụng Báo thức & đồng hồ để đặt các kiểu báo thức khác nhau.

S

ử dụng trình duyệt web để điều hướng và xem các trang web, quản lý các

d

ấu trang, văn bản và hình ảnh.

Dùng

ứng dụng Máy tính để thực hiện các phép tính cơ bản.

Dùng

ứng dụng Lịch để theo dõi các sự kiện và quản lý cuộc hẹn của bạn.

S

ử dụng camera để chụp ảnh và quay các video clip.

Dùng

ứng dụng Danh bạ để quản lý số điện thoại, địa chỉ email và thông tin

khác liên quan

đến các liên lạc của bạn.

Truy c

ập các tài liệu, ảnh và ứng dụng đã tải xuống.

Dùng

ứng dụng Email để gửi và nhận các email bằng cả tài khoản cá nhân và

tài kho

ản của công ty.

Dùng

ứng dụng Facebook™ để tham gia vào mạng xã hội với bạn bè, người

thân trong gia

đình và đồng nghiệp trên khắp thế giới.

Duy

ệt và nghe các kênh đài FM.

Dùng

ứng dụng Album để xem và xử lý ảnh chụp và video của bạn.

24

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Dùng

ứng dụng Gmail™ để đọc, viết và sắp xếp email.

Tìm ki

ếm thông tin trong thiết bị của bạn và trên web.

Xem v

ị trí hiện tại của bạn, tìm những vị trí khác và tính toán lộ trình bằng

Google Maps™.

Truy c

ập Google Play™ để tải xuống các ứng dụng miễn phí và trả phí cho

thi

ết bị của bạn.

Dùng

ứng dụng Nhắn tin để gửi và nhận các tin nhắn văn bản và tin nhắn đa

ph

ương tiện.

Dùng

ứng dụng Phim để phát video trên thiết bị của bạn và chia sẻ nội dung

v

ới bạn bè.

Dùng

ứng dụng Walkman® để sắp xếp và phát nhạc, sách nói và podcast.

Xem các tin bài và d

ự báo thời tiết.

Th

ực hiện các cuộc gọi bằng cách quay số thủ công hoặc bằng chức năng

quay s

ố thông minh.

T

ối ưu hóa các cài đặt cho phù hợp với yêu cầu riêng của bạn.

Dùng

ứng dụng Hangouts™ để trò chuyện trực tuyến với bạn bè.

Nh

ận dạng các bản nhạc bạn nghe thấy đang phát ở xung quanh và tải thông

tin v

ề ca sĩ, album và những thông tin khác.

S

ử dụng YouTube™ để chia sẻ và xem video từ khắp nơi trên thế giới.

Dùng

ứng dụng Hỗ trợ để truy cập vào mục hỗ trợ người dùng trong thiết bị.

Ch

ẳng hạn, bạn có thể truy cập vào Hướng dẫn sử dụng, thông tin khắc phục

s

ự cố, cùng các mẹo và thủ thuật.

T

ải xuống và cài đặt các ứng dụng và bản cập nhật mới.

M

ột số ứng dụng không được tất cả các mạng và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoặc liệt kê

ở tất cả các khu vực.

25

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

T